Aan/afmelden bij AGAVS

Lid worden

  • Voordat je lid wordt, kijkt de TC bij welk team je het beste past, en krijg je de mogelijkheid om gratis 3x mee te trainen.
  • Stuur het Aanmeldingsformulier-KdK-AGAVS naar de ledenadministratie, om lid te worden van AGAVS (inschrijven kan dus niet via de technische commissie of je trainer) 
  • Het opsturen kan via de mail. Het betreft een gescande versie van het ingevulde document inclusief handtekening.
  • Ben je ingeschreven en heb je gekozen voor automatische incasso dan betaal je de jaarlijkse contributie in 2 delen. 50% begin oktober en 50% begin februari.
  • Heb je gekozen voor geen automatische incasso, dan vragen we je in de contributiebrief om het volledige bedrag voor 1 december over te maken naar NL65 INGB 0000 6662 10 t.n.v. AGAVS

Lidmaatschap opzeggen

  • Opzeggen moet voor 1 juli, anders ben je lid voor het komende seizoen.
  • Opzeggen kan alleen met behulp van het formulier hieronder.
  • Opzeggen kan dus niet via de technische commissie of je trainer.
  • Wijzigt jouw situatie gedurende het seizoen dan bekijken we op dat moment welke gevolgen dit heeft voor jou en/of de vereniging. Kun je om wat voor reden dan ook het seizoen niet volledig afronden en gebeurt dit tijdens de eerste helft van het seizoen neem dan contact op met de ledenadministratie om je lidmaatschap tijdelijk om te zetten. Zo betaal je het tweede deel een eventueel aangepaste contributie. We hebben door de jaren heen enkele constructies bedacht die het voor jou en de vereniging gemakkelijker en prettiger maakt in specifieke (eventueel vervelende) situaties.
Scroll naar boven