Organisatie & adressen kaderleden

De vereniging AGAVS kent een officiële organisatiestructuur, die ervoor zorgt dat alles binnen de vereniging op rolletjes verloopt. In deze structuur heeft elke persoon zijn eigen specifieke taak en bevoegdheid. Iedereen in de vereniging kan met vragen, ideeën en adviezen altijd bij de ‘juiste’ persoon binnen de organisatie aankloppen. Je kan ook zelf aansluiten bij één van de organisatieonderdelen of ondersteunen bij hun activiteiten.

Bestuur 
VoorzitterCees Meershoek
Secretaris 
PenningmeesterMick Kuijpers
Coördinator T.C. 
Lid Algemene zaken

Rian Rooks

Riëtte Knoops

 
Voorzitter Bar.Com. 
  
Ondersteuning Bestuur 
Wedstrijdsecretariaat, competitie en ledenadministratie

Mail naar agavs.volleybal@gmail.com

  
Contactpersoon GemeenteCees Meershoek & Mick Kuijpers
  
Technische commissie 
CoördinatorJoost Brouwer
 Manon Stellingwerf
 El-Roy Sebek
 Annemiek Bosman

 

Scroll naar boven