Organisatie & adressen kaderleden

De vereniging AGAVS kent een officiële organisatiestructuur, die ervoor zorgt dat alles binnen de vereniging op rolletjes verloopt. In deze structuur heeft elke persoon zijn eigen specifieke taak en bevoegdheid. Iedereen in de vereniging kan met vragen, ideeën en adviezen altijd bij de ‘juiste’ persoon binnen de organisatie aankloppen. Je kan ook zelf aansluiten bij één van de organisatieonderdelen of ondersteunen bij hun activiteiten.

Bestuur;  
Voorzitter Johan Jansen
Secretaris Vacant
Penningmeester Mick Kuijpers
Voorzitter T.C. Vacant
Lid Algemene zaken    
Voorzitter Bar.Com. Toon van Mil
   
Ondersteuning Bestuur;  
Wedstrijdsecretariaat, competitie en ledenadministratie

Mail naar agavs.volleybal@gmail.com

PR  
Contactpersoon Gemeente Toon van Mil
   
Wedstrijdzaken;  
Senioren Vacant
Jeugd Relinda van Mil
Scheidsrechterscoord. Manon Stellingwerf
   
Technische   commissie;  
Voorzitter Toon van Mil
Heren-/Dames afdeling Manon Stellingwerf
Heren-/Dames afdeling El-Roy Sebek
Jeugdafdeling Relinda van Mil
Recreantenafdeling Vacant
   
Ondersteunende zaken;  
Materiaalbeheer Manon Stellingwerf
Website  
   
Barcommissie;  
Voorzitter BC en Fin Toon van Mil
Commissielid Ad van Dijk
Commissielid Jans Schepers
Commissielid Hennie de Vries
Commissielid Dennis den Dikken
Commissielid  
Commissielid Tony van Laar
Commissielid Brian van de Ruit