Samen voor een gezond en gezellig Soesterberg

Volg ons op

Bestuur & Commissies

Een 5-tal bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Aangezien AGAVS geen hele grote vereniging is, maar wel alle taken moeten gebeuren, hebben we een aantal commissies ingericht. Samen vormen wij een gelijkwaardige vereniging en is er dan ook gekozen voor een zogenaamde matrixorganisatie.

Elke commissie is grotendeels zelfsturend en communiceert in de regel met één bestuurslid. Deze communiceert over de voortgang van de commissies met het bestuur tijdens de maandelijkse vergadering en legt indien nodig verbindingen met andere commissies.

Elk jaar zijn er 2 ledenvergaderingen om alle leden bij te praten en te stemmen over grote wijzigingen in de vereniging.
Verder is het bestuur voor alle leden laagdrempelig te benaderen en is alle informatie over de vereniging vrij toegankelijk voor leden via de afgeschermde ledenpagina van deze website.

Bestuur

De basis voor een goed functionerende sportvereniging is een constant en enthousiast bestuur, dat de overige leden stimuleert mee te werken. Het bestuur geeft leiding aan de gehele vereniging op basis van het, door de Algemene Leden Vergadering, vastgestelde beleid.

Commissies

Veel vrijwillige handen maken licht werk en samenwerking is hard nodig om alle taken en wensen van de vereniging uit te kunnen voeren. Voor de uitvoering van alle taken hebben wij meerdere commissies met vaste leden en een duidelijk eigen takenpakket. Deze commissies/leden werken grotendeels zelfstandig aan hun taken, kunnen het bestuur adviseren en om faciliteiten (geld, expertise, contacten, etc.) vragen én hebben een belangrijke verbindende functie in het betrekken van andere commissies, alle leden, donateurs en sponsoren. Zij zijn als het ware de spelverdelers van AGAVS; met hun setup bepalen ze de tactiek van ons spel!

Beweeg met de muis over onderstaand schema om te zien wie er in welke commissie zit en wat hun taken zijn!

Bestuur

Commissies

Scroll naar boven