Protocollen Corona

Graag vragen we jullie om de volgende maatregelen in acht te nemen. Alleen sámen zijn we in staat om de wedstrijddagen zo te organiseren dat we een geslaagde wedstrijddag kunnen hebben!

  • Heb je klachten? Blijf thuis!
  • Ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten klachten ontstaan.
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht: Was regelmatig je handen en schud geen handen.
  • Volg instructies op en gebruik aangewezen zitplekken.

Daarnaast is en blijft ons advies ‘geef elkaar de ruimte’

Voor de laatste maatregelen in het overheidsbeleid voor de binnensport die wij moeten volgen verwijzen wij naar:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

We vragen jullie medewerking in het naleven van de boven gestelde richtlijnen. De aanwezige vrijwilligers en het barpersoneel kunnen je hierop aanspreken, aanwijzingen hierover dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Sportieve groet en veel plezier!

Bestuur AGAVS