Organisatie & adressen kaderleden

De vereniging AGAVS kent een officiële organisatiestructuur, die ervoor zorgt dat alles binnen de vereniging op rolletjes verloopt. In deze structuur heeft elke persoon zijn eigen specifieke taak en bevoegdheid. Iedereen in de vereniging kan met vragen, ideeën en adviezen altijd bij de ‘juiste’ persoon binnen de organisatie aankloppen. Je kan ook zelf aansluiten bij één van de organisatieonderdelen of ondersteunen bij hun activiteiten.

Bestuur;
Voorzitter Jans Schepers schepgin@hetnet.nl
Secretaris  Berber Landskroon Agavs.volleybal@gmail.com
Penningmeester Claudia Bouma claudia.bouma@casema.nl
Voorzitter T.C.  Paula Huitema Agavs.volleybal@gmail.com
Lid Algemene zaken
Voorzitter Bar.Com. Toon van Mil Toonvmil@vodafonethuis.nl
Ondersteuning Bestuur;
Wedstrijdsecretariaat, competitie en ledenadministratie Linda Wiersma lindawiersma@live.nl
PR Vacant
Contactpersoon Gemeente Erik Toebes
Wedstrijdzaken;
Senioren Linda Wiersma lindawiersma@live.nl
Jeugd Annemarie Bouhuis
Scheidsrechterscoord. Manon Stellingwerf agavs.scheidsrechters@gmail.com
Technische   commissie;
Voorzitter Paula Huitema mailto:Agavs.volleybal@gmail.com
Heren-/Dames afdeling Annemarie Bouhuis
Heren-/Dames afdeling El-Roy Sebek
Jeugdafdeling  Relinda van Mil
Recreantenafdeling Vacant
Ondersteunende   zaken;
Materiaalbeheer Ferry Bleys
Erik Toebes
Website
 Website  Jan van Ek  jvanek1964@ziggo.nl
Barcommissie;
Voorzitter BC en Fin Toon van Mil
Commissielid Lizette van Ek  lizettevanek@ziggo.nl
Commissielid Ad van Dijk
Commissielid Jans Schepers
Commissielid Petra Poort
Commissielid Hennie de Vries
Commissielid El-Roy  Šebek
Commissielid Geraldine Šebek
Commissielid Tony van Laar
Evenementencom.
Commissielid
Commissielid
Commissielid
Commissielid
Commissielid