Corona maatregelen Banninghal en Sporthalbar “Time Out”.

Corona maatregelen Banninghal en Sporthalbar “Time Out”.

 

 

 

Informatie Corona maatregelen Banninghal en Sporthalbar “Time Out”.

 

Prachtig dat we weer kunnen volleyballen, afgelopen weken was het alweer een drukte van belang in de hal op de trainingsavonden en als we allemaal ons  gezond verstand gebruiken en de regels in achtnemen zal ons dat ook op de competitiedagen gaan lukken.

In deze wat bijzondere tijden wordt er van ons alle wat verwacht, maar ga daarbij ook respectvol met elkaar om, geniet van het spelletje en gebruik daarbij je verstand.

In de hal en bar zijn coördinators aanwezig (herkenbaar aan de groene hesjes) geven ze aanwijzingen volg deze gewoon op zonder discussie.

 

Zo zal het ons met z’n alle lukken om te genieten van het volleybalspelletje!!!

 

Voor de wedstrijd: 

 • Kom niet te vroeg naar de sporthal voorafgaand aan je wedstrijd max.half uur van te voren.
 • Omkleden mag in de kleedkamer met max. 11 personen per kleedkamer, wel met 1,5 meter afstand
 • Laat geen spullen achter in de kleedkamer,
 • Douchen doen we direct na afloop van de wedstrijd met max 3 personen tegelijk
 • Zorg dat het DWF al volledig is ingevuld!
 • De scheidsrechter maakt bij de toss afspraken met de aanvoerders over het desinfecteren van de  gebruikte materialen.
 • Wacht onder de tribune in de zaal totdat je veld vrij is.
 • Publiek bevindt zich alleen op de rode matten en neemt plaats op een bank en/of stoel. (boven tribunes zijn gesloten)

 

Tijdens de wedstrijd: 

 • Houdt buiten het veld, dus ook als coach en wisselspeler, zoveel mogelijk afstand van elkaar.
 • Neem bij voorkeur 1, maar maximaal 2 coaches mee de zaal in. Overige betrokkenen nemen plaats op de tribune
 • Zingen, schreeuwen ruim verbaal geluid mag niet, klappen, zwaaien en dansjes (op afstand!) natuurlijk wel!
 • Er is plaats voor één teller achter de teltafel.
 • Bij de kennismaking tussen scheidsrechter en aanvoerder houdt dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Het groeten van de tegenstander gebeurt op afstand. (zwaaien mag ook )
 • Tijdens de wedstrijden zijn bij het veld enkel de spelers, scheidsrechters, tellers en coaches aanwezig

Na de wedstrijd: 

 • Verlaat de het speelveld zo snel mogelijk na je wedstrijd tenzij je nog een taak hebt.
 • Denk als team aan je taken m.b.t. desinfectie
 • Als je het speelveld verlaat; zorg dan dat je ál je spullen mee hebt, en dat je je afval in de container gooit of meeneemt.

 

In de bar time out gelden de volgende regels;

 

Als je de kantine bezoek word je verzocht je te registreren. Bij binnenkomst in de voorhal liggen registratieformulieren. Op dit formulier noteer je je volledige naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van bezoek.(kan ook een teamregistratie zijn) Door het formulier in te vullen verklaar je dat je (jullie)geen klachten hebben, dat je op de hoogte bent van de geldende regels en de registratiegegevens op verzoek mag delen met de GGD voor bron- en contactonderzoek. De registratiegegevens zullen na twee weken worden vernietigd.

In de kantine zijn maximaal 36 zitplaatsen beschikbaar. Staan (aan en in de bar) is niet toegestaan. Tafels en stoelen op hun plaats laten staan (boven de geel/zwarte sticker). Is er geen zitplaats meer vrij, dan is er de mogelijkheid je drankje eventueel buiten te nuttigen. Alleen barpersoneel mag zich achter de bar bevinden.

Ingang kantine aan de kant van de hal de grijze deuren, uitgang aan de voorzijde witte deuren. Op de vloer is de looprichting aangegeven.

Bij de bar zijn 2 bestelplekken achter de daarvoor bestemde bartafels. Daar bestellen, liefst contactloos betalen en dan plaatsnemen aan een tafel of consumptie mee nemen naar buiten. Uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar.

Basis regels sporten en corona

 • Tijdens het sporten mag spelcontact gemaakt worden.
 • Voor en na het sporten houden sporters 1,5 meter afstand. Voor sporters jonger dan 13 jaar geldt de afstandsregel niet. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; wel tot de trainers, coaches en toeschouwers.
 • Er worden geen handen geschud door de sporters.
 • Sporters komen in sportkleding naar de vereniging. Houd er rekening mee dat ook in de kleedkamer de 1,5 meter afstand gewaarborgd dient te worden.
 • Toilet /douche gebruik is toegestaan.
 • Het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de training en/of (oefen)wedstrijd. Maximaal 5 toeschouwers per bezoekend team
 • Lees ook nog een keer het sportprotocolvan NOC*NSF goed door.

Regels specifiek voor Banninghal

 • Volg de routing op de accommodatie om de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen.
 • Volg instructies van de coordinators op beheerder op.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Aan het ontvangen van toeschouwers zijn extra maatregelen verbonden:
  • Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.
  • Maximaal 5 toeschouwers per bezoekend team
 • Voor de sportkantine gelden ook maximale aantallen bezoekers die aan tafel moeten zitten en zich moeten registeren. Maximaal aantal gasten in de time out is 36 met de 1,5 meter afstand waar aan gehouden moet worden.

Mochten er toch vragen of onduidelijkheden zijn richt je tot een van de coördinators in het gebouw aanwezig.

Denk met ons mee en zorg dat we kunnen blijven volleyballen!!!

 

Groet bestuur AGAVS

Update/plaatsing 23-09-2020