Contributie

Wijziging automatische betaling van de contributie:

In voorgaande jaren werd de contributie in 4 termijnen geïnd.

In de laatste ledenvergadering is besloten om dit in twee termijnen te innen.

Dit gaat het komende seizoen in.

De data wanneer de automatische incasso’s worden uitgevoerd zijn per:

  • 1 oktober
  • 1 februari

 

Een andere mogelijkheid is dat u het zelf overmaakt met een bedrag per maand. Dit om de betaling meer te spreiden over het seizoen. Dit moet duidelijk gecommuniceerd zijn met de penningmeester, welk bedrag en wanneer het wordt overgemaakt.

Geeft u aan bovenstaande mogelijkheid de voorkeur dan kunt u mailen naar claudia.bouma@casema.nl

 

De voorlopige contributies over het seizoen 2017-2018 zijn:

H1 € 240,00

H2 € 220,00

D1 € 240,00

D2 € 220,00

D3 € 220,00

Recreanten € 150,00

MB1 € 180,00

JC1   € 180,00

MC1 € 180,00

MC2 € 180,00

Mini’s € 120,00

Basketbal € 80,00

De contributies over het seizoen 2016-2017 zijn vastgesteld in de ledenvergadering.